Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2010-2015, GWh (Korrigering 8.12..2016)

Korrigering 8.12.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rumsuppvärmning 48 765 41 419 45 928 42 739 42 831 40 804
Egentliga bostadsbyggnader totalt 46 365 39 339 43 663 40 643 40 690 38 760
- Fristående småhus 29 101 25 091 27 641 25 595 25 967 24 507
- Kedjade småhus 4 462 3 767 4 215 3 972 3 925 3 816
- Flervåningsbostadshus 12 802 10 481 11 807 11 076 10 798 10 437
Fritidsbostadsbyggnader 2 399 2 080 2 265 2 097 2 140 2 044
Hushållsapparater 1) 9 092 8 320 8 856 8 395 8 099 7 886
- Belysning 2 702 2 482 2 349 2 115 1 919 1 876
- Matlagning 826 799 714 697 689 680
- Övriga elapparater 5 564 5 039 5 793 5 583 5 491 5 330
Uppvärmning av bastu 2 880 2 871 2 894 2 902 2 924 2 920
Uppvärmning av bruksvatten 9 522 9 584 9 658 9 727 9 789 9 850
Boende, totalt 70 259 62 194 67 336 63 763 63 643 61 460
1) I hushållsapparaternas förbrukning ingår utöver elförbrukning också användning av naturgas och flytgas i matlagning. Elförbrukningen täcker också den solel som hushållen producerar.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2015, Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2010-2015, GWh (Korrigering 8.12..2016) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2015/asen_2015_2016-11-18_tau_001_sv.html