Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2017, GWh

Uppgifter Energikälla
  Trä Torv Kol Tung brännolja Lätt brännolja Naturgas 1) Värme pumps energi 2) Fjärrvärme Elektricitet 3) Totalt
Boende, totalt 14 812 41 2 32 3 569 392 5 815 19 310 22 513 66 486
Rumsuppvärmning 12 539 27 2 22 2 922 239 4 989 13 882 10 727 45 349
Egentliga bostadsbyggnader totalt 11 171 27 2 22 2 880 238 4 814 13 879 9 843 42 876
- Fristående småhus 11 004 23 2 0 2 492 62 4 240 1 884 7 797 27 504
- Kedjade småhus 122 1 0 0 95 55 505 2 225 1 124 4 127
- Flervåningsbostadshus 45 3 0 22 293 121 69 9 770 922 11 245
Fritidsbostadsbyggnader 1 368 0 0 0 42 1 175 3 884 2 473
Hushållsapparater .. .. .. .. .. 92 .. .. 8 034 8 126
- Belysning .. .. .. .. .. .. .. .. 1 633 1 633
- Matlagning .. .. .. .. .. 92 .. .. 581 673
- Övriga elapparater .. .. .. .. .. .. .. .. 5 820 5 820
Uppvärmning av bastu 1 835 .. .. .. .. .. .. .. 1 222 3 057
Uppvärmning av bruksvatten 438 14 0 10 647 61 826 5 428 2 530 9 954
1) Innehåller flytgas.
2) Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för uppvärmning av byggnader. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning.
3) I eluppvärmning av bostadsbyggnader har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar, uppvärmning av bruksvatten med el, elektriska bastuugnar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2017, Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2017, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2017/asen_2017_2018-11-22_tau_002_sv.html