Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2010-2018, GWh. Tabellbilagan har korrigerats 18.6.2020.

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rumsuppvärmning 48 765 41 419 45 928 42 739 42 831 40 804 45 692 45 349 44 343
Egentliga bostadsbyggnader totalt 46 365 39 339 43 663 40 643 40 690 38 760 43 252 42 876 41 884
- Fristående småhus 29 101 25 091 27 641 25 595 25 967 24 507 27 373 27 504 26 993
- Kedjade småhus 4 462 3 767 4 215 3 972 3 925 3 816 4 208 4 127 4 033
- Flervåningsbostadshus 12 802 10 481 11 807 11 076 10 798 10 437 11 671 11 245 10 858
Fritidsbostadsbyggnader 2 399 2 080 2 265 2 097 2 140 2 044 2 440 2 473 2 459
Hushållsapparater 1) 9 087 8 315 8 850 8 389 8 091 7 886 8 295 8 126 8 284
- Belysning 2 702 2 482 2 349 2 115 1 919 1 876 1 770 1 633 1 599
- Matlagning 826 799 714 697 689 680 681 673 674
- Övriga elapparater 5 559 5 034 5 787 5 577 5 483 5 330 5 844 5 820 6 011
Uppvärmning av bastu 2 880 2 871 2 894 2 902 2 924 2 920 3 049 3 057 3 063
Uppvärmning av bruksvatten 9 522 9 584 9 658 9 727 9 789 9 850 9 961 9 954 9 977
Boende, totalt 70 254 62 189 67 330 63 757 63 635 61 460 66 997 66 486 65 667
1) I hushållsapparaternas förbrukning ingår utöver elförbrukning också användning av naturgas och flytgas i spisar.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 21.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2018, Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2010-2018, GWh. Tabellbilagan har korrigerats 18.6.2020. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2018/asen_2018_2019-11-21_tau_001_sv.html