Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2018, GWh. Liitetaulukkoa on korjattu 18.6.2020.

  Puu Turve Hiili Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Maa-
kaasu 1)
Lämpö-
pumppu-
energia 2)
Kauko-
lämpö
Sähkö 3) Yhteensä
Asuminen yhteensä 14 554 42 2 31 3 252 359 5 970 18 726 22 731 65 667
Tilojen lämmitys 12 282 28 2 22 2 617 221 5 125 13 235 10 811 44 343
Varsinaiset asuinrakennukset yhteensä 10 963 27 1 22 2 570 220 4 853 13 232 9 996 41 884
- Erilliset pientalot 10 774 23 1 0 2 212 61 4 273 1 775 7 874 26 993
- Rivi- ja ketjutalot 146 1 0 0 94 43 484 2 092 1 173 4 033
- Asuinkerrostalot 43 3 0 22 264 116 96 9 365 949 10 858
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1 319 1 0 0 48 1 272 3 815 2 459
Kotitalouslaitteet .. .. .. .. .. 79 .. .. 8 205 8 284
- Valaistus .. .. .. .. .. .. .. .. 1 599 1 599
- Ruoan valmistus .. .. .. .. .. 79 .. .. 595 674
- Muut sähkölaitteet .. .. .. .. .. .. .. .. 6 011 6 011
Saunojen lämmitys 1 838 .. .. .. .. .. .. .. 1 225 3 063
Käyttöveden lämmitys 434 14 0 9 635 59 845 5 491 2 490 9 977
1) Sisältää nestekaasun.
2) Lämpöpumppuenergia tarkoittaa lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteen otettua energiaa, jota käytetään tilojen lämmitykseen. Lämpöpumppujen sähkön käyttö on sisällytetty sähkönkulutukseen.
3) Asuinrakennusten lämmitykseen sähköllä on laskettu mukaan suora ja varaava sähkölämmitys, sähköllä tapahtuva lisälämmitys, sähköinen lattialämmitys, lämpöpumppujen käyttämä sähkö, sähköllä tapahtuva käyttöveden lämmitys, sähkökiukaat sekä lämmitysjärjestelmien ja lämmönjakolaitteiden kuluttama sähkö.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 21.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2018, Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2018, GWh. Liitetaulukkoa on korjattu 18.6.2020. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asen/2018/asen_2018_2019-11-21_tau_002_fi.html