Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2018, GWh. Tabellbilagan har korrigerats 18.6.2020.

  Trä Torv Kol Tung brännolja Lätt brännolja Natur-
gas 1)
Värme-
pumps-
energi 2)
Fjärr-
värme
Elektricitet 3) Totalt
Boende, totalt 14 554 42 2 31 3 252 359 5 970 18 726 22 731 65 667
Rumsuppvärmning 12 282 28 2 22 2 617 221 5 125 13 235 10 811 44 343
Egentliga bostadsbyggnader totalt 10 963 27 1 22 2 570 220 4 853 13 232 9 996 41 884
- Fristående småhus 10 774 23 1 0 2 212 61 4 273 1 775 7 874 26 993
- Kedjade småhus 146 1 0 0 94 43 484 2 092 1 173 4 033
- Flervåningsbostadshus 43 3 0 22 264 116 96 9 365 949 10 858
Fritidsbostadsbyggnader 1 319 1 0 0 48 1 272 3 815 2 459
Hushållsapparater .. .. .. .. .. 79 .. .. 8 205 8 284
- Belysning .. .. .. .. .. .. .. .. 1 599 1 599
- Matlagning .. .. .. .. .. 79 .. .. 595 674
- Övriga elapparater .. .. .. .. .. .. .. .. 6 011 6 011
Uppvärmning av bastu 1 838 .. .. .. .. .. .. .. 1 225 3 063
Uppvärmning av bruksvatten 434 14 0 9 635 59 845 5 491 2 490 9 977
1) Innehåller flytgas.
2) Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för rumsuppvärmning. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning.
3) I eluppvärmning av bostadsbyggnader har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar, uppvärmning av bruksvatten med el, elektriska bastuugnar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 21.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2018, Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2018, GWh. Tabellbilagan har korrigerats 18.6.2020. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2018/asen_2018_2019-11-21_tau_002_sv.html