Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2011-2019, GWh

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rumsuppvärmning 40 867 45 502 42 739 42 831 40 804 45 692 45 349 44 343 43 370
Egentliga bostadsbyggnader totalt 38 843 43 281 40 643 40 690 38 760 43 252 42 876 41 884 40 920
- Fristående småhus 24 603 27 265 25 595 25 967 24 507 27 373 27 504 26 993 26 294
- Kedjade småhus 3 761 4 210 3 972 3 925 3 816 4 208 4 127 4 033 3 956
- Flervåningsbostadshus 10 479 11 805 11 076 10 798 10 437 11 671 11 245 10 858 10 670
Fritidsbostadsbyggnader 2 025 2 222 2 097 2 140 2 044 2 440 2 473 2 459 2 450
Hushållsapparater 1) 8 315 8 850 8 389 8 091 7 886 8 295 8 126 8 284 8 519
- Belysning 2 482 2 349 2 115 1 919 1 876 1 770 1 633 1 599 1 558
- Matlagning 799 714 697 689 680 681 673 674 680
- Övriga elapparater 5 034 5 787 5 577 5 483 5 330 5 844 5 820 6 011 6 281
Uppvärmning av bastu 2 871 2 894 2 902 2 924 2 920 3 049 3 057 3 063 3 069
Uppvärmning av bruksvatten 9 584 9 658 9 727 9 789 9 850 9 961 9 954 9 977 10 022
Boende, totalt 61 637 66 904 63 757 63 635 61 460 66 997 66 486 65 667 64 980
1) I hushållsapparaternas förbrukning ingår utöver elförbrukning också användning av naturgas och flytgas i spisar.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2019, Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2011-2019, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2019/asen_2019_2020-11-19_tau_001_sv.html