Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2019, GWh

  Trä Torv Kol Tung brännolja Lätt brännolja Natur-
gas 1)
Värme-
pumps-
energi 2)
Fjärr-
värme
Elektricitet 3) Totalt
Boende, totalt 14 304 42 1 11 2 948 381 6 231 18 517 22 545 64 980
Rumsuppvärmning 12 041 29 1 8 2 365 243 5 331 12 951 10 401 43 370
Egentliga bostadsbyggnader totalt 10 724 28 1 8 2 319 242 5 067 12 947 9 584 40 920
- Fristående småhus 10 538 25 1 .. 2 028 83 4 452 1 719 7 448 26 294
- Kedjade småhus 146 1 .. .. 97 40 482 2 017 1 178 3 956
- Flervåningsbostadshus 40 2 .. 8 194 119 133 9 211 963 10 670
Fritidsbostadsbyggnader 1 317 1 0 .. 46 1 264 4 817 2 450
Hushållsapparater .. .. .. .. .. 80 .. .. 8 439 8 519
- Belysning .. .. .. .. .. .. .. .. 1 558 1 558
- Matlagning .. .. .. .. .. 80 .. .. 600 680
- Övriga elapparater .. .. .. .. .. .. .. .. 6 281 6 281
Uppvärmning av bastu 1 841 .. .. .. .. .. .. .. 1 228 3 069
Uppvärmning av bruksvatten 422 13 0 3 583 58 900 5 566 2 477 10 022
1) Innehåller flytgas.
2) Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för rumsuppvärmning. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning.
3) I eluppvärmning av bostadsbyggnader har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar, uppvärmning av bruksvatten med el, elektriska bastuugnar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2019, Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2019, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2019/asen_2019_2020-11-19_tau_002_sv.html