Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2020, GWh

Trä Torv Kol Tung brännolja Lätt brännolja Natur-
gas 1)
Värme-
pumps-
energi 2)
Fjärr-
värme
Elektricitet 3) Totalt
Boende, totalt 13 154 39 0 6 2 575 376 5 811 16 982 22 041 60 984
Rumsuppvärmning 10 905 25 0 4 2 019 218 4 870 11 358 9 820 39 220
Egentliga bostadsbyggnader totalt 9 734 25 0 4 1 982 217 4 623 11 344 9 007 36 938
- Fristående småhus 9 565 22 0 .. 1 736 72 4 031 1 533 6 940 23 899
- Kedjade småhus 134 1 .. .. 80 37 459 1 773 1 111 3 595
- Flervåningsbostadshus 36 2 .. 4 166 108 133 8 038 956 9 444
Fritidsbostadsbyggnader 1 170 0 0 .. 37 1 247 13 813 2 282
Hushållsapparater .. .. .. .. .. 100 .. .. 8518 8 619
- Belysning .. .. .. .. .. .. .. .. 1512 1 512
- Matlagning .. .. .. .. .. 100 .. .. 798 898
- Övriga elapparater .. .. .. .. .. .. .. .. 6209 6 209
Uppvärmning av bastu 1 833 .. .. .. .. .. .. .. 1 230 3 063
Uppvärmning av bruksvatten 416 13 0 2 556 57 941 5 625 2 472 10 082
1) Innehåller flytgas.
2) Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för rumsuppvärmning. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning.
3) I eluppvärmning av bostadsbyggnader har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar, uppvärmning av bruksvatten med el, elektriska bastuugnar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2020, Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2020, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2020/asen_2020_2021-12-16_tau_002_sv.html