Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2022, februari

Publicerad: 25.11.2011

Bostadspriserna sjönk något i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,4 procent i oktober jämfört med föregående månad. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,3 procent och i övriga Finland med 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 1,6 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 2,9 procent och i övriga Finland med 0,6 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I oktober 2011 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 076 euro i hela landet, 3 282 euro i huvudstadsregionen och 1 603 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i StatFin-tjänsten på addressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true endast på finska.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 25.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2011/10/ashi_2011_10_2011-11-25_tie_001_sv.html