Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, maj

Publicerad: 31.7.2018

Priserna på gamla aktiebostäder steg under andra kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 1,8 procent under andra kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen och i övriga Finland steg priserna med 1,8 procent. Jämfört med motsvarande period år 2017 steg priserna i hela landet med 0,8 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,7 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,9 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2015=100

Under april–juni var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 098 euro i hela landet, 3 673 euro i huvudstadsregionen och 1 629 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 3,1 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,2 procent och i övriga Finland med 3,6 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2017 sjönk priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 0,4 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 3,7 procent, medan de i övriga Finland steg med 1,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 722 euro i hela landet, 4 920 euro i huvudstadsregionen och 3 300 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Priserna på aktiebostäder sjönk i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,4 procent från maj till juni. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,9 procent, medan de var nästan oförändrade i övriga Finland. Jämfört med juni 2017 steg priserna i hela landet med 1,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,9 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,7 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

I juni 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 122 euro i hela landet, 3 767 euro i huvudstadsregionen och 1 638 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/06/ashi_2018_06_2018-07-31_tie_001_sv.html