Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, mars

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.9.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2019 0,4 0,4 0,0
05/2019 0,9 -0,1 1,0
06/2019 0,4 0,1 0,3
07/2019 -1,4 -1,6 0,2
Huvudstadsregionen 04/2019 0,3 0,7 -0,4
05/2019 1,0 0,7 0,3
06/2019 0,9 1,0 -0,1
07/2019 -2,0 -1,7 -0,3
Övriga landet 04/2019 0,6 0,1 0,5
05/2019 0,7 -0,9 1,6
06/2019 -0,2 -0,8 0,6
07/2019 -0,7 -1,5 0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.9.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2019 0,1 0,0 0,1
05/2019 0,0 -1,0 1,0
06/2019 0,8 0,6 0,2
07/2019 -0,2 -0,4 0,2
Huvudstadsregionen 04/2019 1,7 1,7 0,0
05/2019 0,9 0,5 0,4
06/2019 2,1 2,2 -0,1
07/2019 1,3 2,1 -0,8
Övriga landet 04/2019 -1,4 -1,7 0,3
05/2019 -1,0 -2,5 1,5
06/2019 -0,4 -1,1 0,7
07/2019 -1,7 -2,8 1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/08/ashi_2019_08_2019-09-27_rev_001_sv.html