Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, mars

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.10.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2019 0,8 -0,1 0,9
06/2019 0,3 0,1 0,2
07/2019 -1,0 -1,6 0,6
08/2019 -0,4 -0,3 -0,1
Huvudstadsregionen 05/2019 0,9 0,7 0,2
06/2019 0,8 1,0 -0,2
07/2019 -1,6 -1,7 0,1
08/2019 0,1 0,5 -0,4
Övriga landet 05/2019 0,7 -0,9 1,6
06/2019 -0,2 -0,8 0,6
07/2019 -0,4 -1,5 1,1
08/2019 -0,9 -1,1 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.10.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2019 -0,1 -1,0 0,9
06/2019 0,8 0,6 0,2
07/2019 0,1 -0,4 0,5
08/2019 0,5 0,3 0,2
Huvudstadsregionen 05/2019 0,9 0,5 0,4
06/2019 2,0 2,2 -0,2
07/2019 1,7 2,1 -0,4
08/2019 2,2 2,2 0,0
Övriga landet 05/2019 -1,1 -2,5 1,4
06/2019 -0,5 -1,1 0,6
07/2019 -1,5 -2,8 1,3
08/2019 -1,2 -1,7 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.10.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2018 -0,8 -0,6 -0,2
4/2018 -0,1 -0,1 0,0
1/2019 -0,4 -0,6 0,2
2/2019 1,5 1,4 0,1
Huvudstadsregionen 3/2018 -0,8 -0,8 0,0
4/2018 0,6 0,3 0,3
1/2019 -0,1 -0,6 0,5
2/2019 2,1 2,0 0,1
Övriga landet 3/2018 -0,8 -0,4 -0,4
4/2018 -0,7 -0,4 -0,3
1/2019 -0,7 -0,6 -0,1
2/2019 1,0 0,8 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 31.10.2019 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2018 0,5 0,7 -0,2
4/2018 0,8 0,8 0,0
1/2019 0,8 0,6 0,2
2/2019 0,2 0,1 0,1
Huvudstadsregionen 3/2018 2,1 2,2 -0,1
4/2018 2,3 2,2 0,1
1/2019 1,9 1,5 0,4
2/2019 1,7 1,6 0,1
Övriga landet 3/2018 -1,1 -0,7 -0,4
4/2018 -0,8 -0,6 -0,2
1/2019 -0,4 -0,2 -0,2
2/2019 -1,2 -1,3 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/09/ashi_2019_09_2019-10-31_rev_001_sv.html