Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2021

Den gynnsamma takten fortsatte inom bostadshandeln i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i januari med 2,7 procent i huvudstadsregionen jämfört med året innan. I övriga delar av landet sjönk priserna med 0,6 procent. Jämfört med december sjönk priserna i huvudstadsregionen med 1,5 procent och i övriga Finland med 2,1 procent. Via fastighetsmäklare gjordes i januari sju procent fler köp av gamla aktiebostäder än för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad 2015–2021M01, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad 2015–2021M01, index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på gamla aktiebostäder i Södra Finland, medan de sjönk inom övriga storområden.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M01, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M01, index 2015=100

Enligt de preliminära uppgifterna sjönk priserna jämfört med januari 2020 i Uleåborg och steg i övriga stora städer. Årsförändringarna av bostadspriserna var i januari mer återhållsamma än föregående månader i Helsingfors, Esbo och Tammerfors. Jämfört med december steg priserna i Vanda och sjönk i övriga stora städer.

Priser på gamla aktiebostäder, januari 2021 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 173 103,6 -1,8 1,0
Huvudstadsregionen 3 907 114,6 -1,5 2,7
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 667 94,0 -2,1 -0,6
Ramkommuner 2) 2 214 95,3 -3,1 -2,3
Helsingfors 4 563 119,4 -2,1 3,3
Esbo-Grankulla 3 624 107,5 -1,7 0,5
Vanda 2 708 106,1 1,5 3,7
Tammerfors 2 543 108,8 -4,8 1,8
Åbo 2 277 118,3 -0,9 7,4
Uleåborg 1 710 97,5 -3,8 -2,9
1) Preliminära information
2) Ramkommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier). Antalen i lägenhetsuppgifterna ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna. De antal som beräknats på basis av Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter är inte jämförbara med tidigare perioder fr.o.m sista kvartalet år 2019 på grund av ändringen i materialet.

I månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder ingår vid första publiceringstillfället omkring 70 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revideringen av uppgifter finns i separata tabeller.

Antalen gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet. Istället för att granska enskilda månads- och årsförändringar lönar det sig att granska den långsiktiga prisutvecklingen, och inte bara gällande en viss tidpunkt.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/01/ashi_2021_01_2021-02-26_tie_001_sv.html