Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.3.2021

I huvudstadsregionen steg priserna på gamla aktiebostäder med 3,4 procent i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i huvudstadsregionen med 3,4 procent i februari jämfört med året innan. I övriga delar av landet sjönk priserna med 0,9 procent. Jämfört med januari steg priserna i huvudstadsregionen med 1,2 procent och på annat håll i landet med 1,5 procent. I februari gjordes 18 procent fler köp av gamla aktiebostäder via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad 2015–2021M02, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad 2015–2021M02, index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på gamla aktiebostäder i Södra Finland och sjönk i andra storområden.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M02, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M02, index 2015=100

Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna jämfört med februari 2020 i alla stora städer.

Enligt de uppgifter som var tillgängliga i fjol var värdet av bostadsköp nästan 17 miljarder euro (preliminär uppgift). Av värdet härrörde 46 procent från huvudstadsregionen. De sex största städernas andel av värdet var 62 procent. Statistikcentralen har kännedom om 96 800 bostadsköp som genomfördes år 2020. Uppgifterna om bostadsköpens värde och antal är inte jämförbara med tidigare år på grund av ändringar i materialet.

Priser på gamla aktiebostäder, februari 2021 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 IMånadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 171 105,0 1,4 1,2
Huvudstadsregionen 3 849 116,0 1,2 3,4
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 676 95,4 1,5 -0,9
Ramkommuner 2) 2 143 97,8 2,3 2,3
Helsingfors 4 403 121,4 1,7 4,0
Esbo-Grankulla 3 578 107,9 -0,3 1,9
Vanda 2 838 106,2 1,7 3,1
Tammerfors 2 777 113,5 3,7 4,0
Åbo 2 344 116,8 -0,7 0,2
Uleåborg 1 908 105,0 7,8 3,4
1) Preliminära upgifter
2) Ramkommuner=Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

När månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder utkommer första gången omfattar den omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller

Antalen gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet. Istället för att granska enskilda månads- och årsförändringar lönar det sig att granska den långsiktiga prisutvecklingen, och inte bara gällande en viss tidpunkt.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/02/ashi_2021_02_2021-03-30_tie_001_sv.html