Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 4.5.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2020 0,0 0,2 -0,2
12/2020 -0,1 0,1 -0,2
01/2021 -0,7 -1,8 1,1
02/2021 0,6 1,4 -0,8
Huvudstadsregionen 11/2020 0,9 1,7 -0,8
12/2020 -0,2 0,5 -0,7
01/2021 -0,4 -1,5 1,1
02/2021 0,5 1,2 -0,7
Övriga landet 11/2020 -0,8 -1,3 0,5
12/2020 0,0 -0,3 0,3
01/2021 -1,0 -2,1 1,1
02/2021 0,8 1,5 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 4.5.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2020 3,6 3,0 0,6
12/2020 2,8 2,3 0,5
01/2021 2,1 1,0 1,1
02/2021 1,5 1,2 0,3
Huvudstadsregionen 11/2020 6,1 6,0 0,1
12/2020 4,5 4,7 -0,2
01/2021 3,9 2,7 1,2
02/2021 3,6 3,4 0,2
Övriga landet 11/2020 1,1 0,0 1,1
12/2020 1,1 0,1 1,0
01/2021 0,3 -0,6 0,9
02/2021 -0,6 -0,9 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 4.5.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2020 1,5 1,4 0,1
2/2020 0,5 0,4 0,1
3/2020 1,0 0,6 0,4
4/2020 0,5 0,4 0,1
Huvudstadsregionen 1/2020 1,8 1,4 0,4
2/2020 1,7 1,4 0,3
3/2020 0,5 0,3 0,2
4/2020 1,4 1,1 0,3
Övriga landet 1/2020 1,2 1,3 -0,1
2/2020 -0,6 -0,6 0,0
3/2020 1,4 1,0 0,4
4/2020 -0,4 -0,4 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 4.5.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2020 0,8 0,7 0,1
2/2020 -0,1 -0,4 0,3
3/2020 1,7 1,6 0,1
4/2020 3,6 3,3 0,3
Huvudstadsregionen 1/2020 2,5 2,0 0,5
2/2020 2,5 1,9 0,6
3/2020 3,8 3,6 0,2
4/2020 5,5 5,1 0,4
Övriga landet 1/2020 -0,8 -0,7 -0,1
2/2020 -2,8 -2,7 -0,1
3/2020 -0,4 -0,4 0,0
4/2020 1,6 1,5 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 4.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/03/ashi_2021_03_2021-05-04_rev_001_sv.html