Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.5.2021

Priserna på gamla aktiebostäder steg i mars i alla större städer

Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna på gamla aktiebostäder i alla större städer under första kvartalet år 2021 och mars jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. I första kvartalet gjordes 20 procent fler bostadsköp via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Under första kvartalet 2021 steg priserna med 5,4 procent och i mars med 6,0 procent i huvudstadsregionen. Sett till landskap steg priserna under första kvartalet jämfört med året innan mest i Nyland, Södra Österbotten och Birkaland. Priserna sjönk mest i Mellersta Österbotten, Mellersta Finland och Södra Karelen.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landskapten efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landskapten efter kvartal, index 2015=100

Priserna på nya aktiebotäder steg under första kvartalet

Under första kvartalet 2021 steg priserna på nya aktiebostäder med 6,5 procent i huvudstadsregionen och med 3,4 procent i övriga Finland jämfört med motsvarande period året innan. Priserna på nya objekt steg jämfört med året innan mest i Helsingfors, Uleåborg och Vanda.

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Handeln med gamla aktiebostäder var livlig i slutet av året

Priserna på gamla aktiebostäder steg med 1,5 procent under hela fjolåret jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,6 procent och sjönk i övriga Finland med 0,6 procent.

Jämfört med år 2015 har priserna på gamla aktiebostäder stigit i större städer och i Borgå. Mest har de stigit i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. I slutet av år 2020 och i början av detta år har Esbo nått upp till prisutvecklingsnivån i dessa städer.

När det gäller stora städer och landskapscentra sjönk priserna mest i Kouvola, S:t Michel och Lahtis jämfört med år 2019. Jämfört med år 2015 har priserna sjunkit mest i Karleby, Kouvola och Tavastehus.

Priserna på gamla aktiebostäder har sjunkit under de senaste åren, men man bör beakta de stora skillnaderna mellan olika områden och inom städerna när det gäller prisutvecklingen och prisnivån. Till exempel i centrumområdet i Åbo har priserna stigit 23 procent och med 8,5 procent längre bort från centrum. I centrumområdet i Villmanstrand har priserna sjunkit med över 2 procent jämfört med år 2015, ocht med omkring 15 procent längre bort från centrum.

Enligt de uppgifter som var tillgängliga var det totala värdet av bostadsköpen i fjol nästan 17 miljarder euro. Av värdet bestod 69 procent av handel med gamla aktiebostäder. I huvudstadsregionen genererades 46 procent av totala värdet. Statistikcentralen har kännedom om 96 729 bostadsköp som gjordes år 2020. Uppgifterna om bostadsköpens värde och antal 2020 är inte jämförbara med tidigare år på grund av ändringar i materialet.

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

När månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder utkommer första gången omfattar den omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Kvartalsstatistiken omfattar omkring 70 köp vid den senaste tidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (274,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 4.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/03/ashi_2021_03_2021-05-04_tie_001_sv.html