Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, april

Aktiebostadspriser 2021, mars

2021
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik