Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.6.2021

Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte att stiga i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i de största städerna och i alla storområden i maj jämfört med året innan, med undantag av Östra Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2021M05, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2021M05, index 2015=100

Prisstegringen var i regel kraftig på olika håll i Finland både när det gäller bostäder i flervåningshus och radhusbostäder. I huvudstadsregionen steg priserna på bostäder i flervåningshus med 5,3 procent och på radhusbostäder med 6,5 procent på årsnivå.

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på gamla aktiebostäder mest i Uleåborg och Helsingfors. Sedan 2015 har priserna stigit med nästan 28 procent i Helsingfors och med 7 procent i Uleåborg.

Sett till storområde steg priserna på gamla aktiebostäder mest i Norra Finland på årsnivå.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M05, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M05, index 2015=100

Bostadsköpen avtog under april-maj 2020 under coronabegränsningarna. I maj i år gjordes 60 procent fler bostadsköp via fastighetsmäklare än för ett år sedan. Jämfört med april 2021 gjordes 4 procent färre köp i maj.

Priser på gamla aktielägenheter, Maj 2021 1)

Area Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 299 108,5 0,1 3,9
Huvudstadsregionen 4 153 121,4 0,8 5,7
Övriga Finland (hela landet-Huvudstadsregionen) 1 760 97,3 -0,6 2,1
Kranskommuner 2) 2 334 97,4 -1,0 1,9
Helsingfors 4 903 127,9 2,4 7,0
Esbo-Grankulla 3 835 112,7 -3,8 4,7
Vanda 2 803 108,5 1,9 1,5
Tammerfors 2 768 118,7 2,7 6,9
Åbo 2 365 120,7 0,5 6,1
Uleåborg 1 851 107,0 2,2 8,9
1) Preliminär uppgift
2) Kranskommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

När månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder utkommer första gången omfattar den omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller

Antalen gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet. Istället för att granska enskilda månads- och årsförändringar lönar det sig att granska den långsiktiga prisutvecklingen, och inte bara gällande en viss tidpunkt.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/05/ashi_2021_05_2021-06-29_tie_001_sv.html