Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.7.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2021 1,4 1,4 0,0
03/2021 0,8 0,7 0,1
04/2021 1,8 2,2 -0,4
05/2021 0,8 0,1 0,7
Huvudstadsregionen 02/2021 0,7 1,2 -0,5
03/2021 2,4 2,6 -0,2
04/2021 1,1 0,7 0,4
05/2021 0,7 0,8 -0,1
Övriga landet 02/2021 2,0 1,5 0,5
03/2021 -0,9 -1,2 0,3
04/2021 2,5 3,7 -1,2
05/2021 0,9 -0,6 1,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.7.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2021 2,1 1,2 0,9
03/2021 3,1 2,4 0,7
04/2021 5,1 4,9 0,2
05/2021 4,7 3,9 0,8
Huvudstadsregionen 02/2021 4,1 3,4 0,7
03/2021 6,3 6,0 0,3
04/2021 6,3 6,1 0,2
05/2021 5,8 5,7 0,1
Övriga landet 02/2021 0,2 -0,9 1,1
03/2021 0,1 -1,0 1,1
04/2021 3,9 3,6 0,3
05/2021 3,7 2,1 1,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.7.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2020 0,5 0,4 0,1
3/2020 1,0 0,6 0,4
4/2020 0,5 0,4 0,1
1/2021 0,7 0,7 0,0
Huvudstadsregionen 2/2020 1,7 1,4 0,3
3/2020 0,5 0,3 0,2
4/2020 1,4 1,1 0,3
1/2021 1,8 1,7 0,1
Övriga landet 2/2020 -0,6 -0,6 0,0
3/2020 1,4 1,0 0,4
4/2020 -0,4 -0,4 0,0
1/2021 -0,4 -0,3 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.7.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2020 -0,1 -0,4 0,3
3/2020 1,7 1,6 0,1
4/2020 3,6 3,3 0,3
1/2021 2,8 2,7 0,1
Huvudstadsregionen 2/2020 2,5 1,9 0,6
3/2020 3,8 3,6 0,2
4/2020 5,5 5,1 0,4
1/2021 5,5 5,4 0,1
Övriga landet 2/2020 -2,8 -2,7 -0,1
3/2020 -0,4 -0,4 0,0
4/2020 1,6 1,5 0,1
1/2021 0,1 0,1 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/06/ashi_2021_06_2021-07-30_rev_001_sv.html