Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.7.2021

Handeln med gamla aktiebostäder var livligare under andra kvartalet än året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder runt om i Finland under andra kvartalet år 2021 och juni jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Under andra kvartalet gjordes 55 procent fler bostadsköp via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Under andra kvartalet steg priserna i huvudstadsregionen med 6,5 procent och i juni med 6,0 procent på årsnivå. I övriga Finland steg priserna på årsnivå med 4,0 procent både under andra kvartalet och i juni. Sett till landskap steg priserna under andra kvartalet jämfört med året innan mest i Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Lappland. Priserna sjönk mest i Satakunta, Norra Karelen och Kajanaland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landkapen efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landkapen efter kvartal, index 2015=100

Priser på gamla aktiebostäder, 2:a kvartalet 2021 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 207 109,7 2,9 5,3
Huvudstadsregionen 4 107 121,0 2,6 6,5
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 666 99,7 3,3 4,0
Helsingfors 4 788 126,7 2,2 6,5
Esbo-Grankulla 3 804 114,7 3,5 8,5
Vanda 2 867 106,3 2,5 2,3
Kranskommuner 2) 2 314 98,9 -0,3 2,3
Tammerfors 2 781 119,6 4,7 7,6
Åbo 2 347 123,4 3,5 6,2
Lahtis 1 665 96,2 5,9 9,8
Kuopio 1 881 91,8 2,3 -0,5
Jyväskylä 1 784 94,2 2,6 3,6
Uleåborg 1 891 106,0 2,7 6,1
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Priserna på nya aktiebostäder steg under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2021 steg priserna på nya aktiebostäder med 9,4 procent i huvudstadsregionen och med 3,6 procent i övriga Finland jämfört med motsvarande period året innan. Priserna på nya objekt steg jämfört med året innan mest i Vanda, Esbo och Helsingfors.

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

När månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder utkommer första gången omfattar den omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Kvartalsstatistiken omfattar omkring 70 procent av köpen vid den senaste tidpunkten. Särskilt när det gäller sommarmånaderna är antalet köp i den nyaste publiceringen av månadsstatistiken eventuellt lägre än vanligt och kan preciseras under de kommande månaderna. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/06/ashi_2021_06_2021-07-30_tie_001_sv.html