Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.8.2021

Priserna på gamla aktiebostäder steg medan läget på bostadsmarknaden blev lugnare i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i de största städerna och i alla storområden i juli jämfört med året innan, med undantag av Västra Finland. Jämfört med juni sjönk priserna i hela landet med 0,4 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2021M07, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2021M07, index 2015=100

När det gäller stora städer steg priserna på gamla aktiebostäder mest i Esbo och Helsingfors jämfört med motsvarande period året innan. Sedan 2015 har priserna stigit med omkring 13 procent i Esbo och med nästan 26 procent i Helsingfors.

I huvudstadsregionen steg priserna på bostäder i flervåningshus med 4,6 procent och på radhusbostäder med 5,9 procent jämfört med året innan.

Sett till storområde steg priserna på gamla aktiebostäder i juli mest i Södra Finland på årsnivå. Jämfört med år 2015 har priserna stigit med 14 procent i Södra Finland och varit nästan oförändrade i Norra och Västra Finland. I Östra Finland har priserna sjunkit med närmare 20 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M07, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2021M07, index 2015=100

I juli gjordes 5 procent färre köp av gamla höghus- och radhusbostäder via fastighetsmäklare än för ett år sedan. Under januari-juli 2021 gjordes 30 procent fler bostadsköp via fastighetsmäklare än för ett år sedan och 21 procent fler än år 2019.

Priser på gamla aktielägenheter, juli 2021

Area Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 304 108,5 -0,4 3,1
Huvudstadsregionen 4 151 120,4 -0,3 5,0
Övriga Finland (hela landet-Huvudstadsregionen) 1 767 98,0 -0,4 1,1
Kranskommuner 2) 2 255 96,2 -2,4 -0,6
Helsingfors 4 734 125,7 -1,2 4,9
Esbo-Grankulla 3 963 113,4 1,7 6,2
Vanda 2 963 109,5 0,0 3,9
Tammerfors 2 766 115,3 -2,1 2,7
Åbo 2 560 121,7 -2,8 4,4
Uleåborg 1 918 108,6 1,8 4,1
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

I månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder ingår vid första publiceringstillfället omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Särskilt när det gäller sommarmånaderna är antalet köp i den nyaste publiceringen av månadsstatistiken eventuellt lägre än vanligt och kan preciseras under de kommande månaderna. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revideringen av uppgifter finns i separata tabeller.

Antalen gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet. Istället för att granska enskilda månads- och årsförändringar lönar det sig att granska den långsiktiga prisutvecklingen, och inte bara gällande en viss tidpunkt.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/07/ashi_2021_07_2021-08-31_tie_001_sv.html