Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.9.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2021 1,8 2,2 -0,4
05/2021 0,6 0,1 0,5
06/2021 -0,2 -0,4 0,2
07/2021 0,3 -0,4 0,7
Huvudstadsregionen 04/2021 1,2 0,7 0,5
05/2021 0,6 0,8 -0,2
06/2021 -0,5 -0,9 0,4
07/2021 -0,3 -0,3 0,0
Övriga landet 04/2021 2,4 3,7 -1,3
05/2021 0,6 -0,6 1,2
06/2021 0,2 0,2 0,0
07/2021 1,0 -0,4 1,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.9.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2021 5,1 4,9 0,2
05/2021 4,5 3,9 0,6
06/2021 5,0 5,0 0,0
07/2021 3,9 3,1 0,8
Huvudstadsregionen 04/2021 6,5 6,1 0,4
05/2021 5,9 5,7 0,2
06/2021 6,6 6,0 0,6
07/2021 5,3 5,0 0,3
Övriga landet 04/2021 3,7 3,6 0,1
05/2021 3,1 2,1 1,0
06/2021 3,4 4,0 -0,6
07/2021 2,5 1,1 1,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/08/ashi_2021_08_2021-09-29_rev_001_sv.html