Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.12.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2021 0,6 -0,4 1,0
08/2021 -0,5 -0,7 0,2
09/2021 -0,6 -0,9 0,3
10/2021 0,8 1,1 -0,3
Huvudstadsregionen 07/2021 0,1 -0,3 0,4
08/2021 -0,2 -0,3 0,1
09/2021 -1,0 -0,9 -0,1
10/2021 2,0 2,1 -0,1
Övriga landet 07/2021 1,1 -0,4 1,5
08/2021 -0,9 -1,2 0,3
09/2021 -0,2 -0,8 0,6
10/2021 -0,4 0,1 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.12.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2021 3,9 3,1 0,8
08/2021 4,7 4,4 0,3
09/2021 3,3 3,1 0,2
10/2021 3,5 3,6 -0,1
Huvudstadsregionen 07/2021 5,4 5,0 0,4
08/2021 6,3 6,1 0,2
09/2021 4,1 4,2 -0,1
10/2021 5,7 5,7 0,0
Övriga landet 07/2021 2,4 1,1 1,3
08/2021 3,1 2,8 0,3
09/2021 2,4 2,0 0,4
10/2021 1,3 1,5 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/11/ashi_2021_11_2021-12-30_rev_001_sv.html