Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2022

Lugnare bostadsmarknad i slutet av året

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder under fjärde kvartalet 2021 med 3,1 procent i hela landet och med 4,3 procent i huvudstadsregionen. Jämfört med tredje kvartalet sjönk priserna med 0,3 procent. Under fjärde kvartalet såldes 1,1 procent fler gamla aktielägenheter via fastighetsmäklare än året innan och i december 2,8 procent färre än året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Under sista kvartalet 2021 steg priserna jämfört med året innan i alla de största städerna. Jämfört med tredje kvartalet sjönk priserna i Esbo och Uleåborg och steg eller var på samma nivå som föregående kvartal i övriga städer.

I december steg priserna jämfört med året innan i alla andra städer förutom i Åbo. I december steg priserna i hela landet med 1,9 procent och i huvudstadsregionen med 2,3 procent.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal tvåa i ett flervåningshus var 8 329 euro i Helsingfors centrum, 4 029 euro i Tammerfors centrum och 3 635 euro i Åbo centrum under sista kvartalet 2021.

Fortsatt stora regionala skillnader i prisutvecklingen

Hela förra året såldes 18 procent fler gamla aktielägenheter via fastighetsmäklare än år 2020. I Tammerfors såldes 17 procent fler gamla aktiebostäder och i Helsingfors 12 procent fler än året innan. I Vanda och Uleåborg gjordes 15 procent fler köp och i Esbo och Åbo 9 procent fler.

Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna på gamla aktiebostäder under hela fjolåret med 3,7 procent i hela landet och med 5,5 procent i huvudstadsregionen jämfört med år 2020. Priserna på gamla aktiebostäder steg kraftigt särskilt i början av året, men stegringen avtog mot slutet av året. I fjol steg priserna i genomsnitt på både bostäder i flervåningshus och radhusbostäder i hela landet. Även om det var ett starkt år när det gäller bostadsköp har prisdifferentieringen inte stannat av.

Jämfört med år 2020 steg priserna mest i Helsingfors, Åbo och Tammerfors av de stora städerna.

Sett till landskap steg priserna jämfört med år 2020 i fjol mest i Kymmenedalen, Nyland och Birkaland. Priserna sjönk mest i Norra Karelen, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landkapen efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landkapen efter kvartal, index 2015=100

Jämfört med år 2015 har priserna stigit med i genomsnitt nästan 9 procent i hela landet och med 20 procent i huvudstadsregionen. Skillnaderna i prisutvecklingen och kvadratmeterpriserna mellan regionerna och inom städerna är dock stora.

Jämfört med år 2015 har priserna på gamla aktiebostäder stigit i de sex största städerna, Borgå, Rovaniemi och Kervo.

Priser på gamla aktiebostäder, hela år 2021 1)

Alue Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 179 108,7 3,7
Huvudstadsregionen 4 093 120,1 5,5
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 638 98,5 2,0
Helsingfors 4 775 117,8 6,1
Esbo-Grankulla 3 789 112,6 5,5
Vanda 2 856 105,6 2,2
Kranskommuner 2) 2 190 98,7 2,3
Tammerfors 2 752 118,2 5,4
Åbo 2 357 122,8 5,8
Lahtis 1 653 94,2 4,1
Kuopio 1 818 90,6 -0,3
Jyväskylä 1 743 92,4 -1,3
Uleåborg 1 864 105,1 4,0
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihmäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Priserna på nya aktiebostäder steg under sista kvartalet

Priserna på nya aktiebostäder steg under sista kvartalet 2021 med 4,0 procent jämfört med motsvarande period år 2020. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,4 procent och i övriga Finland med 2,5 procent. Priserna på nya objekt steg jämfört med året innan mest i Esbo och Uleåborg.

Under hela fjolåret steg priserna på nya objekt med i genomsnitt 5,6 procent jämfört med år 2020. Jämfört med år 2015 har priserna stigit med ungefär 21 procent.

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

När månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder utkommer första gången omfattar den omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Kvartalsstatistiken omfattar omkring 70 procent av köpen vid den senaste tidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2021/12/ashi_2021_12_2022-01-28_tie_001_sv.html