Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Asunnot ja asuinolot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 21.5.2008

Yksin asuvia jo liki miljoona

Tilastokeskuksen tuoreimpien asuinolotietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2007 lopussa 2 476 500 asuntokuntaa, joista yhden henkilön asuntokuntia oli 999 800 eli 40 prosenttia. Asuntokunnan keskikoko oli 2,10 henkilöä. Vielä vuonna 1970 keskikoko oli kolme henkilöä. Asuntokuntien koossa oli alueellista vaihtelua. Kaupunkimaisissa kunnissa asuntokuntien keskikoko oli 2,01 henkilöä, kun taas maaseutumaisissa kunnissa 2,26 henkilöä. Asuntokuntarakenne oli erilainen maalla ja kaupungeissa. Kaupungeissa oli enemmän (43,1 %) yksinasuvien asuntokuntia kuin maaseutumaisissa kunnissa (35,7 %).

Ahtaasti asuvia asuntokuntia oli vuoden 2007 lopussa 231 000 ja ahtaasti asui yhteensä 958 000 henkilöä. Ahtaasti asuvaksi määritellään asuntokunta, jossa on enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, joten yksin asuvaa henkilöä ei siis katsota ahtaasti asuvaksi. Ahtaasti asuvia asuntokuntia olikin 16 prosenttia muista kuin yksin asuvista asuntokunnista ja henkilöistä lähes joka neljäs asui ahtaassa asunnossa. Edellisestä vuodesta ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä väheni 5000:lla ja ahtaasti asuvien henkilöiden määrä 21 000 henkilöllä.

Keskimäärin asuntokunnalla oli käytössään asuinpinta-alaa 80,5 neliömetriä ja henkilöä kohti 38,3 neliömetriä. Henkilöä kohti laskettu pinta-ala pienenee merkittävästi asuntokunnan koon kasvaessa. Yksin asuvalla oli käytössään keskimäärin 57,7 neliömetriä, kahden henkilön asuntokunnalla 43 neliötä, mutta kuuden henkilön asuntokunnalla oli enää 20,8 neliömetriä asukasta kohti.

Asuntokunnat henkilöluvun mukaan vuosina 1960 - 2007

  Asuntokuntia
yhteensä
1 henkilön
asuntokuntia
2 henkilön
asuntokuntia
3+ henkilön
asuntokuntia
1960 1 204 385 188 995 245 921 769 469
1970 1 420 723 288 970 323 640 808 113
1980 1 781 771 482 476 457 667 841 628
1990 2 036 732 646 229 597 928 792 575
2000 2 295 386 856 746 722 437 716 203
2007 2 476 505 999 812 811 596 665 097

Lähde: Asuntokunnat ja asuinolot 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 21.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntokunnat ja asuinolot [verkkojulkaisu].
2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asuolo/2007/asuolo_2007_2008-05-21_tie_001.html