Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.3.2006

Hyrorna steg ifjol med 2,1 procent

Hyrorna för bostadslägenheter steg år 2005 med i genomsnitt 2,1 procent jämfört med föregående år. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,2 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 2,4 procent och i övriga landet med 2,1 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 2,1 procent.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på fritt finansierade bostäder var 8,81 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i fritt finansierade bostäder 11,32 euro och i övriga Finland 7,89 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 7,54 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för aravabostäder 8,44 euro och i övriga landet 7,20 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 2,3 procent. I Esbo steg de med 3,0 procent och i Vanda med 2,0 procent. I Tammerfors var hyresökningen 3,2 procent, i Åbo 1,9 procent och i Uleåborg 2,6 procent. I Jyväskylä steg hyrorna med 3,6 procent, i Kuopio med 1,3 procent och i Lahtis med 2,0 procent.

Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg för nya hyresförhållanden i hela landet med 2,1 procent jämfört med föregående år. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran för fritt finansierade bostäder när det gäller nya hyresförhållanden 12,48 euro per kvadratmeter och i övriga Finland 8,59 euro. I huvudstadsregionen var hyresökningen 2,7 procent och i övriga landet 1,8 procent. Med nya hyresförhållanden avses hyresförhållanden som ingåtts under år 2005.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen och på uppgifterna i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 200 000 hyresbostäder.

Genomsnittliga hyror per kvadratmeter åren 1975-2005

Källa: Hyresstatistik 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Klaus Bossart (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2005/asvu_2005_2006-03-03_tie_001_sv.html