Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2021, 2:a kvartalet

Bostadshyror 2006, 4:e kvartalet

2006
4:e kvartalet
Offentliggöranden