Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.2.2007

Hyrorna steg med 2 procent i fjol

Under år 2006 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 2,0 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,0 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 1,4 procent och i övriga Finland med 2,4 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 2,0 procent.

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 8,93 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 11,43 euro och i övriga Finland 8,05 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 7,68 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 8,57 euro och på övriga håll i landet 7,36 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 1,1 procent. I Esbo steg hyrorna med 3,2 procent och i Vanda med 0,8 procent. I Tammerfors steg de med 1,0 procent, i Åbo med 1,8 procent och i Uleåborg med 2,3 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 2,8 procent, i Kuopio 3,5 procent och i Lahtis 2,9 procent.

Hyrorna för nya hyresförhållanden i fritt finansierade hyresbostäder steg i hela landet med 1,9 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för nya hyresförhållanden i fritt finansierade bostäder 12,86 euro och i övriga Finland 8,95 euro. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,4 procent och i övriga Finland med 2,5 procent. Med nya hyresförhållanden avses hyresförhållanden som ingicks under år 2006.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 230 000 hyresbostäder.

Genomsnittliga hyror per kvadratmeter åren 1975-2006

 

Källa: Hyresstatistik 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Riitta Soininen (09) 1734 3451, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Riitta Soininen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 21.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2006/asvu_2006_2007-02-21_tie_001_sv.html