Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.10.2007

Hyrorna steg med 2,6 procent under januari-mars

Korrigering till offentliggörandet 7.5.2007, de siffror som är markerade med rött har korrigerats 12.10.2007.

Uppgifterna i kvartalsstatistiken över hyror har uppdaterats 12.10.2007 för det första och andra kvartalet 2007. Uppgifterna innehåller mera täckande information om nya hyresförhållanden än tidigare. Dessutom har bristfälligheten som beror på avgränsning av materialet korrigerats. Som en följd av ändringen är hyresutvecklingen gällande fritt finansierade bostäder något snabbare än vad som angetts tidigare. Hyresutvecklingen gällande aravahyresbostäder är däremot något långsammare än vad som angetts tidigare.

Under första kvartalet år 2007 steg hyrorna med 2,6 procent från motsvarande period året innan. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg i hela landet med i genomsnitt 2,3 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder med 2,6 procent och i övriga Finland med 2,1 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet i genomsnitt med 3,0 procent från förra året. Uppgifterna framgår ur Statistikcentralens kvartalsstatistik över hyror.

Jämfört med föregående kvartal steg hyrorna för fritt finansierade bostäder med 0,7 procent och hyrorna för aravabostäder med 1,2 procent.

Hyresstatistik, 1:a kvartalet 2007

Hyresstatistik Medelhyra (€/m2/mån.) Indextal
(2003=100)
Indexförändring
2006/I - 2007/I
Indexförändring
2006/IV - 2007/I
Hela landet 8,64 108,9 2,6 % 0,9 %
- Arava 7,84 109,2 3,0 % 1,2 %
- Fritt finansierade 9,24 108,7 2,3 % 0,7 %
Huvudstadsregionen 10,54 107,9 3,1 % 0,9 %
- Arava 8,76 108,2 3,8 % 1,0 %
- Fritt finansierade 11,90 107,7 2,6 % 0,8 %
Övriga Finland 7,94 109,4 2,3 % 0,8 %
- Arava 7,50 109,7 2,6 % 1,2 %
- Fritt finansierade 8,27 109,2 2,1 % 0,6 %

Källa: Hyresstatistik, 1:a kvartalet 2007. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Riitta Soininen (09) 1734 3451, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 1:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2007/01/asvu_2007_01_2007-10-12_tie_001_sv.html