Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.10.2007

Hyrorna steg med 2,9 procent under april-juni

Korrigering till offentliggörandet 7.8.2007, de siffror som är markerade med rött har korrigerats 12.10.2007.

Uppgifterna i kvartalsstatistiken över hyror har uppdaterats 12.10.2007 för det första och andra kvartalet 2007. Uppgifterna innehåller mera täckande information om nya hyresförhållanden än tidigare. Dessutom har bristfälligheten som beror på avgränsning av materialet korrigerats. Som en följd av ändringen är hyresutvecklingen gällande fritt finansierade bostäder något snabbare än vad som angetts tidigare. Hyresutvecklingen gällande aravahyresbostäder är däremot något långsammare än vad som angetts tidigare.

Hyrorna steg under det andra kvartalet år 2007 med 2,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,9 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 2,9 procent och i övriga Finland med 2,8 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 3,1 procent från föregående år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över hyror.

Hyrorna för de fritt finansierade bostäderna låg nästan på oförändrad nivå i hela landet jämfört med föregående kvartal. I genomsnitt gick hyrorna upp med 0,9 procent. Hyrorna för aravabostäder steg däremot med 0,7 procent under motsvarande period.

Hyresstatistik, 2:a kvartalet 2007

Hyresstatistik Medelhyra (€/m2/mån.) Indextal
(2003=100)
Indexförändring
2006/II-2007/II
Indeförändring
2007/I-2007/II
Hela landet 8,72 109,8 2,9 % 0,8 %
- Arava 7,90 110,0 3,1 % 0,7 %
- Fritt finansierade 9,33 109,7 2,9 % 0,9 %
Huvudstadsregionen 10,62 108,7 3,0 % 0,8%
- Arava 8,79 108,5 3,3 % 0,3 %
- Fritt finansierade 12,02 108,8 2,9 % 1,0 %
Övriga Finland 8,01 110,4 2,9 % 0,9 %
- Arava 7,56 110,6 3,0 % 0,9 %
- Fritt finansierade 8,35 110,2 2,8 % 0,9 %

Källa: Hyresstatistik, 2:a kvartalet 2007 Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Soininen (09) 1734 3451, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2007/02/asvu_2007_02_2007-10-12_tie_001_sv.html