Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.2.2008

Hyrorna steg med 3 procent i fjol

Under år 2007 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 3,0 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,6 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 2,4 procent och i övriga Finland med 2,7 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 3,5 procent.

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 9,35 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 11,60 euro och i övriga Finland 8,47 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 7,96 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 8,88 euro och på övriga håll i landet 7,62 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 2,5 procent. I Esbo steg hyrorna med 1,8 procent och i Vanda med 2,9 procent. I Tammerfors steg de med 3,1 procent, i Åbo med 2,1 procent och i Uleåborg med 1,7 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 2,0 procent, i Kuopio 0,4 procent och i Lahtis 2,9 procent.

Hyrorna för nya hyresförhållanden i fritt finansierade hyresbostäder steg i hela landet med 2,4 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för nya hyresförhållanden i fritt finansierade bostäder 12,94 euro och i övriga Finland 9,29 euro. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,7 procent och i övriga Finland med 2,7 procent. Med nya hyresförhållanden avses hyresförhållanden som ingicks under år 2007.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 223 000 hyresbostäder.

Genomsnittliga hyror per kvadratmeter åren 1975-2007

 

Källa: Hyresstatistik 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Riitta Soininen (09) 1734 3451, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Riitta Soininen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 21.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2007/asvu_2007_2008-02-21_tie_001_sv.html