Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.2.2009

Hyrorna steg med 3,4 procent i fjol

Under år 2008 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 3,4 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet jämväl med i genomsnitt 3,4 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 4,2 procent och i övriga Finland med 3,0 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 3,4 procent.

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 9,73 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 12,69 euro och i övriga Fin-land 8,71 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 8,38 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 9,38 euro och på övriga håll i landet 7,96 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 4,4 procent. I Esbo steg hyrorna med 3,5 och i Vanda med 3,7 procent. I Tam-merfors steg de med 4,2 och i Åbo med 4,3 procent. I Jyväskylä var hyres-stegringen 0,7 procent, i Kuopio 3,6 procent och i Lahtis 3,3 procent.

Hyrorna för nya hyresförhållanden i fritt finansierade hyresbostäder steg i hela landet med 3,5 procent jämfört med året innan. Inom huvudstadsregio-nen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för nya hyresförhållan-den i fritt finansierade bostäder 14,35 euro och i övriga Finland 9,46 euro. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 4,7 och i övriga Finland med 3,1 procent. Med nya hyresförhållanden avses hyresförhållanden som in-gicks under år 2008.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskrafts-undersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bo-stadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 216 000 hyresbostäder.

Hyrestatistik för Åland: http://www.asub.ax/files/HYRA2008NY.pdf


Källa: Bostadshyror, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Paula Paavilainen (09) 1734 3397

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2008/asvu_2008_2009-02-20_tie_001_sv.html