Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2020, 3:e kvartalet

Bostadshyror 2011, 4:e kvartalet

2011
4:e kvartalet
Offentliggöranden