Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.8.2012

Fel i uppgifter som publicerades 3.8.2012

I uppgifterna om andra kvartalet 2012 i statistiken över bostadshyror, som publicerades 3.8.2012, har fel upptäckts. Felen beror på ett fel i behandlingen av materialet i samband med förnyandet av datasystemet.

De felaktiga uppgifterna har tagits bort från vår webbtjänst.

De nya, korrigerade uppgifterna publiceras fredag 24.8.2012 kl. 9.00. Ändringarna inverkar i väsentlig grad både på hyresnivåerna på de fritt finansierade bostäderna och på de aravafinansierade bostäderna samt på indextalen.

Mera information ges av statistikchef Mari Ylä-Jarkko, tfn 09 1734 3310

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2012/02/asvu_2012_02_2012-08-03_tie_001_sv.html