Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.3.2015

Hyrorna steg med 3,2 procent i fjol

Under år 2014 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 3,2 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet genomsnitt 3,3 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 5,2 procent och i övriga Finland med 2,0 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 3,0 procent.

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2014

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2014

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 12,84 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 16,82 euro och i övriga Finland 10,92 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 10,96 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 12,00 euro och på övriga håll i landet 10,41 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 4,9 procent. I Esbo steg hyrorna med 6,8 och i Vanda med 5,0 procent. I Tammerfors steg de med 3,2 och i Åbo med 1,9 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 1,9 procent. I Lahtis steg hyrorna 2,8 procent och i Kuopio med 3,2 procent.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 270 000 hyresbostäder.


Källa: Bostadshyror, Statistikcentralen

Förfrågningar: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2014/asvu_2014_2015-03-06_tie_001_sv.html