Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2020, 2:a kvartalet

Bostadshyror 2016, 4:e kvartalet

2016
4:e kvartalet
Offentliggöranden