Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2020, 2:a kvartalet

Bostadshyror 2017, 3:e kvartalet

2017
3:e kvartalet
Offentliggöranden