Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.3.2018

Hyrorna steg med 1,5 procent i fjol

Under år 2017 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 1,5 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet genomsnitt 1,7 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 1,6 procent och i övriga Finland med 1,8 procent. Hyrorna för aravabostäder steg i hela landet med 1,3 procent.

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2017

Utvecklingen av hyror (€/m²/månad) i hela landet under åren 1975–2017

Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 13,88 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 18,37 euro och i övriga Finland 11,71 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 11,53 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 12,74 euro och på övriga håll i landet 10,90 euro.

I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 1,7 procent. I Esbo steg hyrorna med 0,3 och i Vanda med 2,8 procent. I Tammerfors steg de med 2,0 och i Åbo med 3,3 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 3,1 procent. I Lahtis steg hyrorna 1,9 procent och i Uleåborg med 2,5 procent och i Kuopio med 3,1 procent.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsstatistik över hyror. Statistiken baserar sig på intervjumaterial som samlats in i samband med arbetskraftsundersökningen och på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag. Hyresstatistiken omfattar omkring 320 000 hyresbostäder.


Källa: Bostadshyror, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3228, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2017/asvu_2017_2018-03-08_tie_001_sv.html