Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.11.2019

De fritt finansierade hyrorna steg mest i Vanda

Under tredje kvartalet 2019 steg hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder på årsnivå mest i Vanda av de stora städerna.

Utveckling av hyror för de fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för de fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Av de stora städerna har de fritt finansierade hyrorna jämfört med år 2015 stigit mest i Vanda, Åbo och Kuopio. Av städerna har de fritt finansierade hyrorna stigit minst i Seinäjoki, Tavastehus, och Kotka. I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 6,3 procent och i övriga Finland med 5,2 procent.

Jämfört med år 2015 har hyrorna stigit nästan överallt, men hyresstegringen under de senaste åren har avtagit på årsnivå på olika håll i landet.

Hyror för fritt finansierade hyresbostäder, 3:e kvartalet 2019

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/ m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 105,6 0,3 1,4 107 790 14,8 15,8
Huvudstadsregionen 106,3 0,3 1,7 38 377 19,2 20,6
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 105,2 0,2 1,2 69 413 12,8 13,8
Helsingfors 106,3 0,3 1,6 21 562 20,5 22,1
Helsingfors 1 105,1 0,4 1,4 2 770 22,3 25,3
Helsingfors 2 106,4 0,3 1,6 8 361 21,6 22,9
Helsingfors 3 105,0 0,3 1,8 2 706 19,2 20,2
Helsingfors 4 108,1 0,3 1,8 7 725 18,2 19,5
Esbo-Grankulla 105,4 0,4 1,7 7 774 17,3 18,6
Vanda 107,4 0,3 1,9 9 041 17,2 18,1
Ramkommuner 106,0 0,2 1,3 4 868 14,5 15,4
Tammerfors 106,3 0,3 1,6 10 735 14,8 15,8
Åbo 107,0 0,3 1,6 7 668 13,8 15,0
Lahtis 104,0 0,1 1,0 3 992 13,2 13,9
Kuopio 106,6 0,2 1,3 3 419 14,3 14,7
Jyväskylä 105,6 -0,0 1,1 5 309 14,1 15,0
Uleåborg 105,7 0,2 1,4 6 352 12,8 13,5
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är den genomsnittliga hyresnivån i Helsingfors fortfarande högst i hela landet, 20,5 euro/m². I de nya hyresavtal som ingåtts under de senaste sex månaderna var den genomsnittliga kvadratmeterhyran 22,1 euro/m² i Helsingfors 15,8 euro/m² i Tammerfors och 15,0 euro/m² i Åbo

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.11. 2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 3:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2019/03/asvu_2019_03_2019-11-08_tie_001_sv.html