Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2020

De fritt finansierade hyrorna steg mest i huvudstadsregionen

Under första kvartalet 2020 steg hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder på årsnivå mest i huvudstadsregionen.

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Av de stora städerna har de fritt finansierade hyrorna stigit mest i Helsinki, Vanda, Åbo och Tammerfors jämfört med år 2015. Minst har hyrorna stigit i Seinäjoki, Kotka och Tavastehus. I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 7,3 procent och i övriga Finland med 5,8 procent från år 2015.

Hyror för fritt finansierade hyresbostäder, 1:a kvartalet 2020

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/ m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 106,3 0,3 1,3 117 594 15,2 16,2
Huvudstadsregionen 107,3 0,5 1,8 41 998 19,9 21,3
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 105,8 0,2 1,0 75 596 13,1 13,6
Helsingfors 107,3 0,4 1,8 23 948 21,1 22,7
Helsingfors 1 105,9 0,3 1,5 3 074 23,1 26,1
Helsingfors 2 107,4 0,5 2,0 9 744 22,2 23,8
Helsingfors 3 105,7 0,4 1,6 2 957 19,8 20,2
Helsingfors 4 109,2 0,5 2,0 8 173 18,6 19,2
Esbo-Grankulla 106,4 0,5 1,8 8 308 18,1 19,2
Vanda 108,3 0,5 1,7 9 742 17,8 18,9
Ramkommuner 106,7 0,3 1,1 5 097 14,8 15,4
Tammerfors 107,3 0,4 1,6 11 881 15,2 15,7
Åbo 107,9 0,4 1,6 8 539 14,2 15,2
Lahtis 104,0 0,1 0,5 4 282 13,5 13,7
Kuopio 106,9 0,1 0,7 3 721 14,5 14,6
Jyväskylä 105,8 0,1 0,4 5 730 14,4 14,6
Uleåborg 106,6 0,4 1,5 6 755 13,2 13,5
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är den genomsnittliga hyresnivån i Helsingfors fortfarande högst i hela landet, 21,1 euro/m². I de nya hyresavtal som ingåtts under de senaste sex månaderna var den genomsnittliga kvadratmeterhyran 22,7 euro/m² i Helsingfors, 15,7 euro/m² i Tammerfors och 15,2 euro/m² i Åbo.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 1:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2020/01/asvu_2020_01_2020-05-07_tie_001_sv.html