Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.8.2020

De fritt finansierade hyrorna steg mest i huvudstadsregionen och i Åbo

Under andra kvartalet 2020 steg hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder på årsnivå mest i huvudstadsregionen och i Åbo.

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Av de stora städerna har de fritt finansierade hyrorna stigit mest i Helsingfors, Vanda, Åbo och Tammerfors jämfört med år 2015. Den minsta ökningen av hyror har Seinäjoki, Kotka, Tavastehus och Lahtis haft. I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med något under 8 procent och i övriga Finland med 6 procent från år 2015.

Hyror för fritt finasierade hyresbostäder, 2:a kvartalet 2020

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/ m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 106,7 0,3 1,3 113 161 15,0 15,9
Huvudstadsregionen 107,8 0,4 1,7 41 019 20,1 21,4
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 106,0 0,3 1,0 72 142 12,9 13,5
Helsingfors 107,7 0,4 1,7 23 284 21,3 22,8
Helsingfors 1 106,3 0,3 1,5 3 015 22,9 25,3
Helsingfors 2 107,9 0,4 1,8 9 372 22,4 23,7
Helsingfors 3 106,0 0,3 1,2 2 854 19,8 20,0
Helsingfors 4 109,7 0,5 1,8 8 043 18,6 19,3
Esbo-Grankulla 106,9 0,5 1,7 8 153 18,1 19,1
Vanda 109,0 0,6 1,7 9 582 18,0 18,6
Ramkommuner 107,1 0,4 1,2 4 926 14,8 15,8
Tammerfors 107,8 0,4 1,6 11 464 15,2 15,6
Åbo 108,4 0,5 1,7 8 224 14,3 15,5
Lahtis 104,1 0,1 0,2 4 168 13,5 13,6
Kuopio 107,1 0,2 0,7 3 580 14,5 14,6
Jyväskylä 105,9 0,1 0,3 5 588 14,4 14,7
Uleåborg 107,0 0,4 1,5 6 497 13,2 13,5
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är den genomsnittliga hyresnivån högst i Helsingfors 21,3 euro/m² och lägst i Kouvola 10,9 euro/m². I de nya hyresavtal som ingåtts under de senaste sex månaderna var den genomsnittliga kvadratmeterhyran i Helsingfors 27,8 euro/m², Tammerfors 19,3 euro/m² och i Åbo 18,8 euro/m².

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2020/02/asvu_2020_02_2020-08-06_tie_001_sv.html