Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2020

De fritt finansierade hyrorna steg mest i Kerava, i Vanda och i Borgå

Under tredje kvartalet 2020 steg hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder på årsnivå mest i Kerava (1,9%), i Vanda (1,8%) och i Borgå (1,8%).

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Av de stora städerna har de fritt finansierade hyrorna stigit mest i Vanda, Åbo, Tammerfors och Helsingfors jämfört med år 2015. Den minsta ökningen av hyror har Seinäjoki, Riihimäki och Tavastehus haft. I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med något under 8 procent och i övriga Finland med 6 procent från år 2015.

Hyror för fritt finansierade hyresbostäder, 3:e kvartalet 2020

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/ m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 106,9 0,2 1,2 107 061 15,1 16,0
Huvudstadsregionen 107,9 0,2 1,5 39 731 20,2 21,4
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 106,2 0,2 1,0 67 330 12,9 13,7
Helsingfors 107,8 0,1 1,4 22 245 21,4 22,8
Helsingfors 1 106,2 -0,1 1,0 2 796 23,0 25,1
Helsingfors 2 107,9 0,0 1,5 8 865 22,5 23,6
Helsingfors 3 106,4 0,3 1,3 2 706 19,9 20,2
Helsingfors 4 110,0 0,3 1,7 7 878 18,7 19,6
Esbo-Grankulla 107,2 0,3 1,7 7 992 18,2 19,2
Vanda 109,3 0,3 1,8 9 494 18,0 18,5
Ramkommuner 107,2 0,1 1,1 4 739 14,9 15,9
Tammerfors 108,0 0,2 1,6 10 935 15,3 15,8
Åbo 108,8 0,4 1,7 7 803 14,4 15,6
Lahtis 104,1 -0,0 0,1 3 920 13,5 13,6
Kuopio 107,2 0,1 0,6 3 262 14,5 14,8
Jyväskylä 105,8 -0,1 0,2 5 220 14,4 15,1
Uleåborg 107,3 0,2 1,5 6 159 13,3 13,6
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är den genomsnittliga hyresnivån högst i Helsingfors 21,4 euro/m² och lägst i Kouvola 10,9 euro/m². I de nya hyresavtal som ingåtts under de senaste sex månaderna var den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en etta 27,8 euro/m² i Helsingfors, 19,3 euro/m² i Tammerfors och 18,8 euro/m² i Åbo.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 3:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2020/03/asvu_2020_03_2020-10-27_tie_001_sv.html