Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.1.2021

De fritt finansierade hyrorna steg mest i Åbo

Under sista kvartalet 2020 steg hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder på årsnivå mest i Åbo (1,6%), Kerava (1,5%), Esbo (1,4%) Vanda (1,4%) och Borgå (1,4%).

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Av de stora städerna har de fritt finansierade hyrorna stigit mest i Vanda, Åbo, Tammerfors och Helsingfors jämfört med år 2015. Den minsta ökningen av hyror har Seinäjoki, Riihimäki, Tavastehus, Kotka och Lahtis haft. I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med något över 8 procent och i övriga Finland med 6,3 procent från år 2015.

Hyror för fritt finansierade hyresbostäder, 4:e kvartalet 2020

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/ m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 107,0 0,2 1,0 107 061 15,1 16,0
Huvudstadsregionen 108,1 0,2 1,3 39 318 20,3 21,5
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 106,3 0,1 0,8 67 743 13,0 13,7
Helsingfors 108,1 0,2 1,2 21 968 21,5 23,0
Helsingfors 1 106,4 0,2 0,8 2 784 23,0 25,2
Helsingfors 2 108,3 0,3 1,3 8 661 22,6 23,8
Helsingfors 3 106,6 0,2 1,1 2 673 20,1 21,5
Helsingfors 4 110,1 0,1 1,4 7 850 18,8 19,8
Esbo-Grankulla 107,4 0,1 1,4 7 933 18,3 19,3
Vanda 109,3 0,0 1,4 9 417 18,0 18,4
Ramkommuner 107,2 0,0 0,9 4 689 14,9 15,6
Tammerfors 108,2 0,2 1,2 10 974 15,4 16,0
Åbo 109,2 0,4 1,6 7 937 14,5 15,4
Lahtis 104,0 -0,1 0,1 3 904 13,5 13,8
Kuopio 107,2 0,0 0,5 3 328 14,5 14,7
Jyväskylä 105,9 0,0 0,2 5 297 14,5 15,1
Uleåborg 107,4 0,1 1,2 6 171 13,3 13,7
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är den genomsnittliga hyresnivån högst i Helsingfors 21,5 euro/m² och lägst i Kouvola 10,9 euro/m². I de nya hyresavtal som ingåtts under de senaste sex månaderna var den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en etta 27,7 euro/m² i Helsingfors, 19,4 euro/m² i Tammerfors och 18,3 euro/m² i Åbo.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 4:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2020/04/asvu_2020_04_2021-01-21_tie_001_sv.html