Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.8.2021

De fritt finansierade hyrorna steg i största delen av Finland

De fritt finansierade hyrorna fortsatte att stiga i största delen av Finland under april-juni 2021. Enligt Statistikcentralen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 0,9 procent i huvudstadsregionen och i övriga Finland under andra kvartalet 2021 jämfört med året innan. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg mest i Åbo (1,6 %) och Tammerfors (1,4 %). Minst steg de i Jyväskylä (0,1 %) och Björneborg (0,1 %). De fritt finansierade hyrorna sjönk bara i S:t Michel (–0,2 %).

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

De fritt finansierade hyrorna har stigit mest, jämfört med år 2015, i Kervo (10,5 %) och Åbo (10,2 %). Hyrorna har stigit minst i Seinäjoki (3,3 %) och Tavastehus (4,3 %). I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 8,7 procent och i övriga Finland med 7,0 procent från år 2015.

Hyrorna för ara-hyresbostäder har stigit med 8,7 procent i huvudstadsregionen och med 6,4 procent i övriga Finland från år 2015. Hyrorna för ara-hyresbostäder har stigit mest i Kuopio (11,1 %) och minst i Rovaniemi (2,4 %).

Hyror för fritt finasierade hyresbostäder, 2:a kvartalet 2021

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/ m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 107,7 0,5 0,9 130 672 15,1 16,1
Huvudstadsregionen 108,7 0,5 0,9 45 331 20,2 21,0
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 107,0 0,6 0,9 85 341 13,0 13,7
Helsingfors 108,6 0,4 0,9 25 972 21,5 22,3
Helsingfors 1 106,9 0,1 0,7 3 991 23,2 24,8
Helsingfors 2 108,6 0,2 0,7 10 265 22,4 23,0
Helsingfors 3 106,9 0,2 0,8 3 062 20,1 20,4
Helsingfors 4 111,3 1,0 1,5 8 654 18,8 19,4
Esbo-Grankulla 108,0 0,5 1,0 8 758 18,4 19,2
Vanda 110,0 0,8 1,0 10 601 18,1 18,7
Ramkommuner 108,1 0,9 0,9 5 608 15,1 15,6
Tammerfors 109,3 0,9 1,4 12 333 15,5 16,3
Åbo 110,2 0,7 1,6 9 928 14,6 15,5
Lahtis 104,6 0,7 0,4 4 510 13,5 13,8
Kuopio 107,8 0,7 0,6 3 891 14,5 14,9
Jyväskylä 106,1 0,3 0,1 6 078 14,4 14,5
Uleåborg 108,3 0,7 1,2 7 410 13,5 13,9
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är de genomsnittliga hyresnivåerna högst i Helsingfors (21,5 euro/m²), Esbo (18,4 euro/m²) och Vanda (18,1 euro/m²). De är lägst i Kouvola (10,9 euro/m²), Raumo (11,0 euro/m²) och Björneborg (11,2 euro/m²).

När det gäller nya hyresförhållanden som ingåtts under de senaste sex månaderna var den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en etta 27,4 euro/m² i Helsingfors, 20,0 euro/m² i Tammerfors och 19,0 euro/m² i Åbo. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en tvåa var 20,7 euro/m² i Helsingfors, 15,2 euro/m² i Tammerfors och 14,4 euro/m² i Åbo. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en trea eller större bostad var 19,2 euro/m² i Helsingfors, 13,7 euro/m² i Tammerfors och 13,0 euro/m² i Åbo.

Medianhyran för en fritt finansierad etta var i Helsingfors centrum 809 euro, i Tammerfors centrum 583 euro och i Uleåborgs centrum 515 euro. Medianhyran för en familjebostad, dvs. en trea eller större bostad var i Helsingfors centrum 1 634 euro, i Tammerfors centrum 1 070 euro och i Uleåborgs centrum 940 euro.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (182,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2021/02/asvu_2021_02_2021-08-05_tie_001_sv.html