Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2021

De fritt finansierade hyrorna steg under juli-september

De fritt finansierade hyrorna steg under juli–september 2021 med 0,9 procent från året i huvudstadsregionen och 1,0 procent i övriga Finland. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg mest i Åbo (1,7 %) och Tammerfors (1,5 %). Minst steg de i Jyväskylä (0,2 %) och Björneborg (0,0 %). De fritt finansierade hyrorna sjönk i S:t Michel (-0,1 %).

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index 2015=100

De fritt finansierade hyrorna har stigit mest, jämfört med år 2015, i Kervo (10,7 %) och Åbo (10,6 %). Hyrorna har stigit minst i Seinäjoki (3,5 %) och Björneborg (4,4 %). I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 8,9 procent och i övriga Finland med 7,2 procent från år 2015.

Hyrorna för ara-hyresbostäder har stigit med 9,0 procent i huvudstadsregionen och med 6,8 procent i övriga Finland från år 2015. Hyrorna för ara-hyresbostäder har stigit mest i Kuopio (11,6 %) och minst i Rovaniemi (2,6 %).

Hyror för fritt finasierade hyresbostäder, 3:e kvartalet 2021

Region Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, % Antal* Hyra euro/ m² Hyra vid nya hyresförhållanden, euro/m²
Hela landet 107,9 0,2 0,9 119 815 15,3 16,5
Huvudstadsregionen 108,9 0,1 0,9 43 154 20,3 21,4
Övriga Finland(Hela landet - Huvudstadsregionen) 107,2 0,2 1,0 76 661 13,1 14,0
Helsingfors 108,8 0,1 0,9 24 293 21,5 22,8
Helsingfors 1 107,1 0,1 0,9 3 608 23,2 25,5
Helsingfors 2 108,7 0,1 0,7 9 420 22,6 23,5
Helsingfors 3 107,0 0,1 0,6 2 874 20,3 20,9
Helsingfors 4 111,5 0,2 1,4 8 391 18,9 19,7
Esbo-Grankulla 108,2 0,1 0,9 8 481 18,5 19,3
Vanda 110,1 0,1 0,8 10 380 18,3 19,2
Ramkommuner 108,3 0,3 1,1 5 310 15,1 15,9
Tammerfors 109,6 0,3 1,5 11 643 15,6 16,3
Åbo 110,6 0,4 1,7 8 906 14,7 15,7
Lahtis 104,7 0,1 0,6 4 140 13,6 13,9
Kuopio 108,0 0,2 0,7 3 556 14,5 15,1
Jyväskylä 106,0 -0,0 0,2 5 650 14,4 15,2
Uleåborg 108,6 0,3 1,3 6 648 13,6 14,1
1) *Antalet observationer som ingick i indexberäkningen

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är de genomsnittliga hyresnivåerna högst i Helsingfors (21,5 euro/m²), Esbo (18,5 euro/m²) och Vanda (18,3 euro/m²). De är lägst i Kouvola (10,8 euro/m²), Raumo (11,0 euro/m²) och Björneborg (11,2 euro/m²). När det gäller nya hyresförhållanden som ingåtts under de senaste sex månaderna var den genomsnittliga kvadratmeterhyran för en etta 27,5 euro/m² i Helsingfors, 20,0 euro/m² i Tammerfors och 18,9 euro/m² i Åbo.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.


Källa: Hyror av bostäder, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/2021/03/asvu_2021_03_2021-10-21_tie_001_sv.html