Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana 79 149 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 38 666 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2009

Suuralue Talotyyppi   Rakennusten valmistumisvuosi
Koko maa -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 17 918 424 857 4 318 7 315 2 465 2 539
Kerrostalot 20 748 3 843 4 528 5 782 3 188 1 467 1 940
Etelä-Suomi Rivitalot 9 308 321 484 2 113 3 628 1 279 1 483
Kerrostalot 11 979 2 829 2 580 3 015 1 705 804 1 046
Länsi-Suomi Rivitalot 4 511 67 164 1 099 1 938 607 636
Kerrostalot 4 597 613 952 1 461 746 321 504
Itä-Suomi Rivitalot 2 145 20 95 650 998 259 123
Kerrostalot 2 465 227 617 840 449 171 161
Pohjois-Suomi Rivitalot 1 954 16 114 456 751 320 297
Kerrostalot 1 707 174 379 466 288 171 229
Yhteensä 38 666 4 267 5 385 10 100 10 503 3 932 4 479

Vuoden 2009 tiedustelu lähetettiin 2 492 yhtiölle, mikä on noin 6,4 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Lomakkeen palautti 61 prosenttia yhtiöistä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1 506 yhtiötä, mikä on 60 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 54 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 46 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi   Rakennusten valmistumisvuosi
Koko maa -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 700 24 36 194 289 84 73
Kerrostalot 806 116 167 241 77 74 131
Etelä-Suomi Rivitalot 335 16 17 84 131 44 43
Kerrostalot 431 80 90 128 42 36 55
Länsi-Suomi Rivitalot 158 4 9 43 68 18 16
Kerrostalot 144 14 27 44 9 11 39
Itä-Suomi Rivitalot 117 1 6 43 55 8 4
Kerrostalot 120 12 25 37 17 15 14
Pohjois-Suomi Rivitalot 90 3 4 24 35 14 10
Kerrostalot 111 10 25 32 9 12 23
Yhteensä 1 506 140 203 435 366 158 204

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2009, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2009/asyta_2009_2010-09-24_kat_001_fi.html