Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2009

Senttiä/m²/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 239 258 280 251 209 226 211
3002 Liike- ja toimistotilat 5 12 13 3 3 1 3
3003 Muut tilat 2 3 3 1 1 1 3
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 19 14 11 8 5 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 15 35 36 13 6 3 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 271 326 346 280 226 235 219
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 4 20 10 3 1 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 4 29 4 1 1 0 0
3013 Muut tilat 5 11 12 4 2 3 3
3020 Vuokrat yhteensä 13 59 25 7 3 4 3
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 29 24 31 29 29 28 29
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 5 4 6 7 5 4 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 34 28 37 35 34 32 32
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 5 3 4 3 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 321 415 414 325 267 274 254
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 9 6 7 4 3 2
3120 Hallinto 28 40 32 24 25 27 31
3130 Käyttö- ja huoltokulut 32 43 49 32 16 27 33
3140 Ulkoalueiden hoito 6 6 6 5 6 8 6
3150 Siivous 5 6 9 6 2 3 6
3160 Lämmitys 78 96 108 90 57 50 58
3170 Vesi ja jätevesi 30 31 30 32 29 33 27
3180 Sähkö ja kaasu 15 10 14 18 12 17 14
3190 Jätehuolto 13 14 12 12 14 14 12
3200 Vahinkovakuutus 11 12 10 10 12 10 7
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 5 5 4 3 5 10 9
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 1 1 1
3210 Vuokrat yhteensä 6 5 4 3 6 11 9
3220 Kiinteistövero 18 25 20 16 15 18 22
3230 Korjaukset yhteensä 85 136 132 87 69 61 20
3240 Muut hoitokulut 3 5 2 3 3 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 334 438 436 344 272 285 250
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -13 -23 -23 -19 -5 -11 3
3280 POISTOT 24 22 24 21 19 27 41
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 2 2 5 2 1 1 4
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 37 50 52 27 17 40 71
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 13 13 14 7 5 20 44
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 26 38 43 22 14 22 31
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 8 12 16 10 4 2 1
3292 Satunnaiset kulut 0 1 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 8 12 16 10 4 2 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS 0 -4 7 -2 1 -0 -0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ -0 -0 -0 -0 -0 0 -0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 -23 -8 -22 -12 -0 -7

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2009, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2009/asyta_2009_2010-09-24_tau_001_fi.html