Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2009

Senttiä/m²/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 276 268 283 280 287 286 246
3002 Liike- ja toimistotilat 9 13 15 5 12 4 5
3003 Muut tilat 3 3 3 2 2 2 4
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 13 14 16 13 9 13 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 21 41 42 11 7 0 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 322 339 361 311 317 305 260
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 8 23 11 4 2 1 0
3012 Liike- ja toimistotilat 7 34 4 1 2 0 0
3013 Muut tilat 8 12 13 6 5 6 4
3020 Vuokrat yhteensä 24 69 29 11 10 7 4
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 29 23 32 30 32 26 29
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 4 6 9 6 3 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 35 27 38 39 38 29 32
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 6 1 2 7 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -0 -0 0 -0 -0 -1 -1
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 384 437 434 362 366 348 295
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 7 10 6 9 6 4 2
3120 Hallinto 33 43 34 28 33 34 33
3130 Käyttö- ja huoltokulut 49 48 56 46 45 48 47
3140 Ulkoalueiden hoito 5 6 6 4 6 8 5
3150 Siivous 10 7 11 10 10 9 12
3160 Lämmitys 97 102 109 99 87 79 74
3170 Vesi ja jätevesi 32 32 31 34 32 32 26
3180 Sähkö ja kaasu 16 9 15 20 15 16 17
3190 Jätehuolto 12 14 12 11 13 13 10
3200 Vahinkovakuutus 8 11 9 8 8 6 5
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 6 5 4 3 11 22 9
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 1 2 2
3210 Vuokrat yhteensä 7 5 4 3 12 24 11
3220 Kiinteistövero 21 27 20 18 19 21 24
3230 Korjaukset yhteensä 104 146 142 98 74 67 19
3240 Muut hoitokulut 3 6 2 3 2 2 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 404 465 458 391 364 363 287
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -20 -28 -24 -29 2 -15 8
3280 POISTOT 26 23 24 22 21 25 50
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 3 1 4 2 0 2 6
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 47 55 55 31 16 48 93
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 16 14 15 9 5 25 56
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 33 43 45 25 11 25 44
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 12 14 18 15 3 2 1
3292 Satunnaiset kulut 0 1 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 12 14 18 15 3 2 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 -4 5 -2 -1 -3 -1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ -0 -0 -0 -0 0 0 -0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 -27 -11 -29 -25 -10 -1

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2009, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2009/asyta_2009_2010-09-24_tau_002_fi.html