Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2009

Senttiä/m²/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 196 203 259 208 187 195 172
3002 Liike- ja toimistotilat 0 4 1 0 0 0 0
3003 Muut tilat 0 0 2 0 0 0 0
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 46 4 7 8 1 2
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 7 0 1 17 5 4 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 211 254 266 232 201 200 176
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 0 0 1 0 0 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3013 Muut tilat 1 4 4 1 1 2 1
3020 Vuokrat yhteensä 1 4 5 1 1 2 1
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 28 27 26 26 28 30 30
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 4 7 5 4 4 5 1
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 32 34 30 30 32 34 31
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 0 0 6 5 1 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -0 0 -1 -0 -0 -0 -0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 248 291 301 270 239 236 209
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 9 2 3 3 2 1
3120 Hallinto 22 23 22 17 22 24 28
3130 Käyttö- ja huoltokulut 12 12 13 11 9 16 17
3140 Ulkoalueiden hoito 6 7 8 5 6 7 8
3150 Siivous 0 1 1 0 0 0 0
3160 Lämmitys 56 62 99 76 49 36 42
3170 Vesi ja jätevesi 29 27 27 28 28 33 29
3180 Sähkö ja kaasu 14 18 11 16 12 18 12
3190 Jätehuolto 13 13 10 12 14 14 13
3200 Vahinkovakuutus 13 18 15 14 14 11 10
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 4 6 4 3 4 4 8
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 0 0 0
3210 Vuokrat yhteensä 4 6 4 3 4 5 8
3220 Kiinteistövero 15 13 19 13 14 17 19
3230 Korjaukset yhteensä 63 75 80 71 68 58 21
3240 Muut hoitokulut 3 4 2 4 3 3 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 254 286 314 273 247 245 211
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -6 5 -13 -3 -7 -9 -1
3280 POISTOT 21 17 20 18 19 28 31
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 1 0 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 2 4 7 2 1 1 1
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 25 17 36 21 18 37 48
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 10 9 7 5 4 17 32
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 17 13 36 18 14 20 17
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 3 0 3 3 4 1 1
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 1 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 3 0 3 3 4 1 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS 1 -0 16 -1 1 1 -0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ -0 -0 0 -0 -0 0 -0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 1 11 -11 -9 5 -13

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2009, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2009/asyta_2009_2010-09-24_tau_003_fi.html