Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2010

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 251 278 289 269 218 235 223
3002 Liike- ja toimistotilat 5 13 13 3 2 1 4
3003 Muut tilat 2 2 2 1 1 2 3
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 30 6 12 5 9 2
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 10 48 6 11 5 3 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 277 366 314 296 231 250 231
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 4 16 10 3 0 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 4 27 5 0 0 0 0
3013 Muut tilat 6 12 15 5 3 3 3
3020 Vuokrat yhteensä 14 55 30 9 3 3 3
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 29 25 30 30 29 29 27
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 4 7 7 6 3 4
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 34 28 36 37 35 32 31
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 2 4 2 2 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 328 452 380 346 272 287 269
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 9 8 6 3 2 2
3120 Hallinto 30 43 33 26 26 29 32
3130 Käyttö- ja huoltokulut 33 46 50 34 19 30 34
3140 Ulkoalueiden hoito 11 23 10 7 10 10 10
3150 Siivous 5 8 8 6 2 4 6
3160 Lämmitys 83 103 111 98 60 57 63
3170 Vesi ja jätevesi 32 30 32 33 31 33 29
3180 Sähkö ja kaasu 16 10 15 19 16 14 15
3190 Jätehuolto 13 14 13 12 14 15 13
3200 Vahinkovakuutus 11 11 10 10 13 10 7
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 5 5 5 3 4 11 11
3202 Muut vuokrakulut 1 0 1 0 0 2 1
3210 Vuokrat yhteensä 6 5 5 3 4 13 12
3220 Kiinteistövero 22 29 23 20 19 21 27
3230 Korjaukset yhteensä 90 213 114 107 57 49 22
3240 Muut hoitokulut 3 5 3 3 3 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 349 516 421 376 272 285 272
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -20 -60 -37 -30 0 1 -3
3280 POISTOT 21 22 20 19 16 25 33
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 0 0 0 1
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 4 7 3 4 1 1 8
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 35 71 39 31 17 40 43
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 10 16 7 5 4 21 20
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 29 62 34 29 14 20 32
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 2 2 1 2 2 1 1
3292 Satunnaiset kulut 1 3 3 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 -1 -2 2 1 1 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -3 4 -3 -1 -10 0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 -18 -10 -17 -1 -6 -3

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2010, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2010/asyta_2010_2011-09-16_tau_001_fi.html